Η επιλογή κτηματομεσίτη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κάθε επενδυτής, ανεξαρτήτως βέβαια με τα κεφάλαια που θέλει να αξιοποιήσει, έχει την επιθυμία να συναντήσει στο πρόσωπο του κτηματομεσίτη έναν φίλο, έναν σύμβουλο, αλλά και έναν άνθρωπο, στον οποίον να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη.

Δεν πρέπει να απευθύνεστε πουθενά αλλού παρά μόνο στους νόμιμους επαγγελματίες μεσίτες με γνώση και συνέπεια στον συγκεκριμένο χώρο. Από τα πιο κύρια κριτήρια με τα οποία μπορείτε να επιλέξετε με αυτούς που σκέφτεστε να συνεργαστείτεείναι:

α. Η κατά τους τύπους έγκυρη επαγγελματική άδεια που πρέπει να υπάρχει

β. Το γεγονός ότι κανένας νόμιμος μεσίτης δεν λαμβάνει προκαταβολικά αμοιβή

γ. Κατά σύσταση από το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του επενδυτή

Οι μεσίτες βάση του νόμου περί αστικών συμβάσεων εκτός από την αγορά ή πώληση ακινήτων αναλαμβάνουν τα εξής:

• Εκτίμηση οποιουδήποτε ακινήτου
• Διαχείριση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
• Μελέτη ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
• Έρευνα και ανάλυση της κτηματαγοράς
• Διαπραγμάτευση ακινήτων
• Προώθηση πωλήσεων σε πλαίσια Leasing και Franchising

Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας κτηματομεσίτης έχει αναβαθμιστεί, καθώς έχει εκσυγχρονιστεί και προσφέρει υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικές υπηρεσίες από ότι στο παρελθόν. Είναι πιο καταρτισμένος και λόγω του ανταγωνισμού και των υψηλών απαιτήσεων της αγοράς στοχεύει στην απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη του και παρέχει πλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Υπάρχουν κτηματομεσιτικά γραφεία που ασχολούνται με ακίνητα ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διατηρητέα, τουριστικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, οικιστικά κ.ά.αλλά και γραφεία που ασχολούνται με όλα τα είδη των ακινήτων. Επίσης αρκετά κτηματομεσιτικά γραφεία αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα κτηματομεσιτικές εταιρείες του εξωτερικού.

Πηγή: www.e-akinita.gr