Δικαιολογητικά για την Έκδοση ΠΕΑ.

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (τελευταίας τριετίας)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας